فیزیک پیش دانشگاهی ۲

فیزیک پیش دانشگاهی ۲

مهندس سید مجتبی سادات، مهندس محمد رضا معدنی

مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل فیزیک اتمی - فیزیک هسته ای - موج مکانیکی - صوت - موجهای الکترو مغناطیس تحلیل تست های داخل و خارج کنکورهای سراسری و حل تست های ۵ سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۴ می باشد. استفاده

کد محصول:AFBA-7613

۱,۳۷۰,۰۰۰ ﷼ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ﷼

موجود

تعداد جلد:  ۲
تعداد حلقه:  ۱۵
مدت زمان:‌  ۲۲ ساعت
دسته بندی:‌  آموزش جامع، فصل به فصل
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۵
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های ۵ سال اخیر کنکور، تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۴
جلد ۱ - اتمی ۱) برسی خط به خط کتاب درسی تا الکترون ولت + جمع بندی فرمول ها و قوانین + حل تست
جلد ۱ - اتمی ۲) پدید فتو الکتریک + ناتوانی فیزیک کلاسیک + برسی خط به خط کتاب درسی و فرمول ها + تست فتوالکتریک + برسی مبحث طیف اتمی و مدل های اتمی
جلد ۱ - اتمی ۳) ادامه مبحث طیف اتمی + قوانین و فرمول ها + برسی لیزر + تست های طیف اتمی و مدل اتمی
جلد ۱ - اتمی ۴) حل تست های کنکور سال های اخیر فیزیک اتمی
جلد ۱ - هسته ای ۱) برسی خط به خط کتاب درسی مبحث ساختار هسته (به جز حالت جامد)
جلد ۱ - هسته ای ۲) تست های کنکور سال های اخیر ساختار هسته مشترک رشته های ریاضی و تجربی + برسی فیزیک حالت جامد و حل تست های کنکور سال های اخیر این مبحث (ویژه رشته ریاضی)
جلد ۱ - موج مکانیکی ۱) مفاهیم و قوانین اولیه + تست + تابع موج + تست + فاز موج + تست
جلد ۱ - موج مکانیکی ۲) اختلاف فاز دو نقطه + تست + جهت حرکت یک نقطه + تست + نقش موج + تست
جلد ۲ - موج مکانیکی ۳) انتشار موج در ۲ و ۳ بعد + انرژی موج + بازتاب موج + برهم نهی و موج ایستاده + تست
جلد ۲ - موج مکانیکی ۴) موج ایستاده + تست + تداخل ۲ بعدی + تست + صوت : تعاریف صورت + سرعت و شدت صوت + لوله های صوتی + تست
جلد ۲ – صوت) تشدید صوت + تست + شدت صوت + تست + اثر دوپلر (مخصوص رشته ریاضی) + تست های موج مکانیکی در کنکور های سال های اخیر
جلد ۲ - موج مغناطیسی) ادامه حل تست های موج مکانیکی در کنکور + موج الکترو مغناطیس : تعاریف اولیه + فرمول ها + آزمایش یانگ + تست های موج الکترومغناطیس در کنکور سال های اخیر
جلد ۲ -تست ۹۴ – ۱) تحلیل سوالات کنکور ۹۴ داخل کشور
جلد ۲ -تست ۹۴ – ۲) تحلیل سوالات کنکور ۹۴ داخل کشور
جلد ۲ -تست ۹۴ – ۳) تحلیل سوالات کنکور ۹۴ خارج از کشور
جلد ۲ -تست ۹۴ – ۴) تحلیل سوالات کنکور ۹۴ خارج از کشور