شیمی پیش دانشگاهی ۱

شیمی پیش دانشگاهی ۱

مهندس محمد رضا مصلایی

مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل کلیه فصول کتاب شامل سینتیک و تعادل + تحلیل فصل به فصل تست های داخل و خارج کنکورهای سراسری و حل تست های ۵ سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور داخل و خارج می باشد.

کد محصول:7619
۱,۱۱۰,۰۰۰ ﷼ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ﷼

موجود

تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۱۰
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۶
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور، تست های تالیفی استاد
حلقه ۱- نکات و مفاهیم اولیه سینتیک + مفهوم سرعت و واحدهایش + نمودارهای سرعت + تست سینتیک
حلقه ۲- حل تست + نمودارهای غلظت زمان + نکات سینتیک
حلقه ۳ - عوامل موثر بر سرعت واکنش + قانون سرعت + ثابت سرعت + نظریه برخورد + نظریه پیچیده فعال + انرژی فعال سازی + نمودارها سینتیک
حلقه ۴ - تعریف پیچیده فعال + واکنش های چند مرحله ای + آلودگی هوا + نکات + کاتالیزگر + مثال تعادل
حلقه ۵- واکنش های برگشت پذیر و ناپذیر + تعادل فیزیکی + انواع تعادل ها + ثابت تعادل + نکته های ثابت تعادل + تغییر k واکنش + حل تست و مثال تعادل
حلقه ۶ - تیپ اول مسائل ثابت تعادل + تست تعادل
حلقه ۷- تیپ دوم مسادل ثابت تعادل + تست تعادل
حلقه ۸- دما + سوالات مادر (جامع) لوشاتولیه + Q + آمونیاک هابر + مثال تحلیل تست
حلقه ۹- تحلیل تست های کنکور مبحث سینتیک تحلیل تست
حلقه ۱۰- تحلیل تست های کنکور مبحث تعادل