شیمی پیش دانشگاهی ۱

شیمی پیش دانشگاهی ۱

مهندس محمد رضا مصلایی

مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل کلیه فصول کتاب شامل سینتیک و تعادل + تحلیل فصل به فصل تست های داخل و خارج کنکورهای سراسری و حل تست های ۵ سال اخیر کنکور + تست های المپیادهای کشوری + تحلیل ویژه سوالات کنکور داخل و خارج ۹۴ می باشد.

کد محصول:AFBA-7619

۱,۳۰۰,۰۰۰ ﷼ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ﷼

موجود

تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۱۰
مدت زمان:‌  ۱۳ ساعت
دسته بندی:‌  آموزش جامع، فصل به فصل
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۵
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های ۵ سال اخیر کنکور، تست های المپیادهای کشوری ، تحلیل ویژه سوالات کنکور داخل و خارج ۹۴
سینتیک ۱) نکات و مفاهیم اولیه سینتیک + مفهوم سرعت و واحدهایش + نمودارهای سرعت + تست سینتیک
۲) حل تست + نمودارهای غلظت زمان + نکات سینتیک
۳) عوامل موثر بر سرعت واکنش + قانون سرعت + ثابت سرعت + نظریه برخورد + نظریه پیچیده فعال + انرژی فعال سازی + نمودارها سینتیک
۴) تعریف پیچیده فعال + واکنش های چند مرحله ای + آلودگی هوا + نکات + کاتالیزگر + مثال تعادل
۱) واکنش های برگشت پذیر و ناپذیر + تعادل فیزیکی + انواع تعادل ها + ثابت تعادل + نکته های ثابت تعادل + تغییر k واکنش + حل تست و مثال تعادل
۲) تیپ اول مسائل ثابت تعادل + تست تعادل
۳) تیپ دوم مسادل ثابت تعادل + تست تعادل
۴) دما + سوالات مادر (جامع) لوشاتولیه + Q +آمونیاک هابر + مثال تحلیل تست
۱) تحلیل تست های کنکور و المپیاد های کشوری مبحث سینتیک تحلیل تست
۲) تحلیل تست های کنکور و المپیاد های کشوری مبحث تعادل