ریاضیات پیش دانشگاهی تجربی

ریاضیات پیش دانشگاهی تجربی

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل دنباله - حد و پیوستگی - مشتق و کاربرد مشتق - مجانب - منحنی درجه ۲ - انتگرال - آنالیز ترکیبی - احتمال - هندسه مختصاتی و همچنین تست های حل شده شامل : تست های تالیفی استاد + کنکور داخل و خارج ۱۰ سال اخیر + سوالات کنکور داخل و خارج ۹۵ می باشد

کد محصول:3495
۲,۳۷۰,۰۰۰ ﷼ ۳,۹۵۰,۰۰۰ ﷼

موجود

تعداد جلد:  ۲
تعداد حلقه:  ۲۲
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۶
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور و پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های تالیفی استاد، کنکور داخل و خارج ۱۰ سال اخیر، سوالات کنکور داخل و خارج ۹۵ می باشد.
حلقه ۱- منحنی درجه ۲ (۱)
حلقه ۲- منحنی درجه ۲ (۲)
حلقه ۳- منحنی درجه ۲ (۳)
حلقه ۴- هندسه مختصاتی
حلقه ۵ - انتگرال ۱
حلقه ۶ - انتگرال ۲
حلقه ۷- آنالیز ترکیبی
حلقه ۸- دنباله
حلقه ۹- تحلیل تست های داخل کشور
حلقه ۱۰- تحلیل تست های خارج کشور
حلقه ۱۱- مجانب
حلقه ۱۲- حد ۱
حلقه ۱۳- حد ۲
حلقه ۱۴- حد ۳
حلقه ۱۵- مشتق ۱
حلقه ۱۶- مشتق ۲
حلقه ۱۷- مشتق ۳
حلقه ۱۸- کاربرد مشتق ۱
حلقه ۱۹- کاربرد مشتق ۲
حلقه ۲۰- کاربرد مشتق۳
حلقه ۲۱- احتمال ۱
حلقه ۲۲- احتمال ۲