ریاضیات پیش دانشگاهی تجربی

ریاضیات پیش دانشگاهی تجربی

مهندس علی مقدم نیا، مهندس سروش موئینی

مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل دنباله - حد و پیوستگی - مشتق و کاربرد مشتق - مجانب - منحنی درجه ۲ - انتگرال - آنالیز ترکیبی - احتمال - هندسه مختصاتی و همچنین تست های حل شده شامل : تست های تالیفی استاد + کنکور داخل و خارج ۱۰ سال اخیر + سوالات کنکور داخل و خارج ۹۴ می باشد

کد محصول:AFBA-3495

۲,۷۷۰,۰۰۰ ﷼ ۳,۹۵۰,۰۰۰ ﷼

موجود

تعداد جلد:  ۲
تعداد حلقه:  ۲۲
مدت زمان:‌  ۳۰ ساعت
دسته بندی:‌  آموزش جامع، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۵
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های تالیفی استاد، سوالات کنکور داخل و خارج ۹۴، کنکور داخل و خارج ۱۰ سال اخیر