زیست شناسی پیش دانشگاهی ۱

زیست شناسی پیش دانشگاهی ۱

دکتر علی محمد عمارلو

این محصول شامل تدریس کلیه فصول کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی ۱ و حل نمونه تست های کنکور های سال های گذشته + تست های تالیفی استاد است که قابل استفاده برای دانش آموزان سال چهارم و داوطلبان کنکور می باشد.

کد محصول:3498
۱,۹۵۰,۰۰۰ ﷼ 

موجود

تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۱۴
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور، تست های تالیفی استاد
حلقه ۱- فصل ۱ : پروتئین سازی تا سر نقش نوکلئیک اسید ها در سلول + تست
حلقه ۲ - فصل ۱ : تا سر ترجمه
حلقه ۳ - فصل ۱ : تا سر نحوه تنظیم اپران تک + تست
حلقه ۴ - فصل ۱ : اتمام فصل + فصل ۲ : تکنولوژی زیستی تا سر مراحل استخراج ژن + تست
حلقه ۵ - فصل ۲ : اتمام فصل + تست
حلقه ۶ - فصل ۳ : گسترش حیات
حلقه ۷ - فصل ۴ : نطریه حیات
حلقه ۸ - فصل ۵ : ژنتیک جمعیت تا ابتدای آمیزش همسان پسندانه
حلقه ۹ - فصل۵ : ژنتیک جمعیت تا ابتدای گراسینگ آور
حلقه ۱۰ - فصل ۵ : ژنتیک جمعیت تا ابتدای عوامل تغییر دهنده ساختار ژنی جمعیت ها
حلقه ۱۱- فصل ۵ : ژنتیک جمعیت تا ابتدای عوامل کاهنده جمعیت
حلقه ۱۲- فصل ۵ : اتمام فصل
حلقه ۱۳- مقدمه