دین و زندگی جامع کنکور

دین و زندگی جامع کنکور

دکتر محمد کریمی

مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل دین و زندگی سال دوم ۴ حلقه - تحلیل تست های سال دوم در کنکور سراسری ۲ حلقه - دین و زندگی سال سوم ۵ حلقه - تحلیل تست های سال سوم در کنکورهای اخیر ۱ حلقه - دین و زندگی سال چهارم ۲ حلقه - تحلیل تست های پیش دانشگاهی در کنکور ۱ حلقه - ۲ حلقه تحلیل ویژه سوالات کنکور سراسری ۹۴ و همچنین تست های حل شده شامل تست های ۵ سال اخیر کنکور +  تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۴ می باشد.

کد محصول:AFBA-3484

۲,۰۷۰,۰۰۰ ﷼ ۲,۹۵۰,۰۰۰ ﷼

موجود

تعداد جلد:  ۲
تعداد حلقه:  ۱۷
مدت زمان:‌  ۲۳ ساعت
دسته بندی:‌  آموزش جامع، جمع بندی، فصل به فصل
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۵
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، سوم دبیرستان، دوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های ۵ سال اخیر کنکور، تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۴
سال دوم ۱) مقدمه - جلوه های حکمت و تدبیر - با کاروان هستی - سرمایه های انسان سال دوم
۲) خود حقیقی - پنجره ای به روشنایی - آینده روشن - منزلگاه بعد - واقعه بزرگ سال دوم
۳) فرجام کار - اعتماد بر او - دوستی با حق - فضیلت آراستگی - زیبایی عفاف سال دوم
۴) نظرات همگانی - کار و درآمد حلال - یاری از نماز و روزه سال دوم
۵) تحلیل سولات درس به درس کتاب دوم در کنکور سراسری ۹۴ - رشته های ریاضی و تجربی سال دوم
۶) تحلیل سولات درس به درس کتاب دوم در کنکور سراسری ۹۴ - رشته های انسانی ، هنر و زبان سال سوم
۱) مقدمه - هدایت الهی - هدایت مستمر سال سوم
۲) معجزه ای از نوع کتاب - گستره رسالت پیامبر (ص) - تداوم رسالت سال سوم
۳) جایگاه امامت - وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع) - احیای ارزش های راستین سال سوم
۴) خورشید پنهان - در انتظار طلوع - مرجعیت و ولایت فقیه - ویژگی های حکومت اسلامی سال سوم
۵) عزت نفس - زمینه های پیوند - پیوند مقدس - کانون مهر سال سوم
۶) تحلیل سولات درس به درس کتاب سوم در کنکور سراسری
۹۴ - رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان سال چهارم
۱) مقدمه - هستی بخش - یگانه بی همتا - حقیقت بندگی - در مسیر اخلاص - قدرت پرواز سال چهارم
۲) سنت های خداوند - بازگشت - پایه های استوار - برنامه ای برای فردا - زندگی در دنیای امروز سال چهارم
۳) تحلیل سولات درس به درس کتاب چهارم در کنکور سراسری
۹۴ - رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان تحلیل تست
۱) تحلیل سولات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور ۹۳ تحلیل تست
۲) تحلیل سولات کنکور سراسری داخل و خارج از کشور ۹۳