ریاضی،لگاریتم +توابع نمایی+معادله و نامعادله+ تابع + قدر مطلق + جز صحیح + ماتریس

ریاضی،لگاریتم +توابع نمایی+معادله و نامعادله+ تابع + قدر مطلق + جز صحیح + ماتریس

مهندس علی مقدم نیا و مهندس سروش موئینی

کد محصول:0052
۲,۳۰۰,۰۰۰ ﷼ 

موجود

تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۸
دسته بندی:‌  مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۷
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های سال های اخیر کنکور