حساب دیفرانسیل و انتگرال

حساب دیفرانسیل و انتگرال

مهندس حسین شفیع زاده

مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل محاسیات عددی - معادله و نا معادله - معادلات گنگ و گویا -لگاریتم - دنباله حسابی - تابع - حد و پیوستگی - مجانب - مشتق و کاربرد مشتق – انتگرال و حل تست های ۵ سال اخیر کنکور + تست های تالیفی استادمی باشد.

کد محصول:AFBA-3494

۲,۷۳۰,۰۰۰ ﷼ ۳,۹۰۰,۰۰۰ ﷼

موجود

تعداد جلد:  ۲
تعداد حلقه:  ۱۹
مدت زمان:‌  ۲۵ ساعت
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۵
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های ۵ سال اخیر کنکور، تست های تالیفی استاد